Kennissen

Het Slimmernetwerk is naast een platform voor -inmiddels ruim 4200- ambtenaren en vernieuwers, ook dé plek waar betrokken kennispartners met elkaar en met het netwerk worden verbonden. De plek waar wetenschap en praktijk elkaar treffen.

Heb je zelf een succesverhaal dat je wilt delen? Wil je weten waar andere organisaties mee bezig zijn? Op deze pagina maken we je wegwijs naar relevante informatie. We verwijzen je door naar onze kennispartners, onze kennissen genoemd.

Zo zijn we actief samenwerkingen aan het verkennen en opzetten om de verschillende expertises te bundelen en elkaars activiteiten daarmee te versterken. Via de website en LinkedIn kunnen deze plannen worden gevolgd. Iedere partij die beoogt de publieke sector slimmer te maken en daarover wil meedenken in het netwerk kan aansluiten.

 
Slimmernetwerk

Consortiumpartner: Kennisland

Kennisland maakt Nederland slimmer. Wij ontwerpen en realiseren interventies om de kennissamenleving te versterken. Op eigen initiatief en in opdracht.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Consortiumpartner: Kafkabrigade

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratische toestanden te onderzoeken waar geen touw meer aan vast te knopen is. Ze begint bij degene die is vastgelopen en gaat vervolgens met alle betrokkenen op zoek naar eerste stappen in de richting van structurele oplossing.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Consortiumpartner: TNO innovation for life

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Strategisch partner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

“Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven (…) Vertrouwen, ruimte en voldoende tijd zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden (…).” (Regeerakkoord kabinet Rutte II). Dat is waar BWOB aan werkt.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Strategisch partner: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

KING helpt gemeenten bij hun taak, als onafhankelijk coach, vraagbaak en adviseur. KING stimuleert dat gemeenten (van elkaar) leren KING ondersteunt gemeenten bij die hoe-vraag; bij de kwaliteit van hun werk dus. KING helpt bij het oplossen van vaak complexe vraagstukken, en hoe gemeentelijke dienstverlening voor burgers het beste bereikbaar en toegankelijk gemaakt kan worden.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Slimmernetwerk Supportcomité

Extra hulp en advies bij praktische obstakels

Ieder netwerk heeft zijn eigen supportclub nodig; zo ook het Slimmernetwerk. Het supportcomité is in het leven geroepen om bestaande bestuurlijke barrières te adresseren.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Wij, Publieke Veranderaars

Wij, Publieke Veranderaars is de verbindende kracht achter meerdere netwerken, initiatieven en publieke organisaties die zich vanuit verschillende expertises en invalshoeken hard maken voor vernieuwing in de publieke sector. Dit gebeurt via onderzoek, experimenten, kennisuitwisseling en vooral via samenwerking.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Vereniging voor Nederlandse Gemeenten

Samen met alle gemeenten staat de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Goed Opgelost!

‘Goed Opgelost!’ is de naam van een groeiende verzameling ‘good practices’ voor professionals in de publieke sector die zichzelf afvragen: ‘Hoe kan ik mijn werk beter doen?’

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Ynnovate

Ynnovate is een platform met als doel het faciliteren en realiseren van een innovatievere overheid. Onder het motto “Let’s challenge government” fungeert Ynnovate als katalysator voor het oplossen van overheidsuitdagingen.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Kracht in NL

Kracht in NL is een actieve community die bestaat uit mensen die hun nek uitsteken en talent hebben om fundamentele veranderingen aan te brengen in diep ingesleten patronen.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Instituut voor Publieke Waarden

IPW realiseert oplossingen voor een betere en goedkopere publieke zaak. IPW vernieuwt en verandert de publieke zaak vanuit de overtuiging dat een betere en goedkopere publieke zaak alleen tot stand komt als je regelrecht aanstuurt op wat je wilt bereiken: publieke oplossingen voor de verzorgingsstaat van de toekomst. Daarin spelen overheid, markt en samenleving alle […]

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Stichting Pleio

Pleio is een samenwerkplatform voor alle overheidsorganisaties in Nederland met 25.000 gebruikers uit alle bestuurslagen. Het initiatief is voortgekomen uit een samenwerkingverband van verschillende organisaties en heeft nu dus ook een bestuurlijke basis gekregen. Pleio zet hiermee opnieuw een stap naar een betrouwbare, overheidsbrede dienst.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Ambtenaar 2.0

Om de overheid beter, leuker en meer 2.0 te maken zijn initiatiefrijke ambtenaren nodig die over de grenzen van hun organisatie heen kijken en aan de slag willen met de nieuwe mogelijkheden en middelen. Nederland heeft meer ambtenaren 2.0 nodig.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

PBLQ Zenc

PBLQ Zenc is een ondernemend onderzoeks- en adviesbureau, die een krachtige organisatie van de overheid en de zorgsector wil bevorderen. Zenc staat voor vernieuwing en procesverbetering, met de nadruk op realiseerbaarheid.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Beroepseer

De stichting Beroepseer wil concreet bijdragen aan het herstellen van beroepseer door zich te profileren als een onafhankelijke, ongebonden netwerkbeweging, die bestaat uit Denkers, Bedenkers en Bemiddelaars.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP)

Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP adviseert en ondersteunt meer dan 200 opdrachtgevers in verschillende sectoren, waaronder de rijksoverheid en de sectoren onderwijs en zorg.

Lees meer