kennissen

 

Wij, Publieke Veranderaars

Wij, Publieke Veranderaars is de verbindende kracht achter meerdere netwerken, initiatieven en publieke organisaties die zich vanuit verschillende expertises en invalshoeken hard maken voor vernieuwing in de publieke sector. Dit gebeurt via onderzoek, experimenten, kennisuitwisseling en vooral via samenwerking. Een innovatieve overheid geeft ruimte voor initiatief dat klein ontstaat en de kans heeft om te groeien. Door onze gezamenlijke slagkracht te bundelen kunnen we die ruimte veel zorgvuldiger creëren en slimmer benutten. Slimmernetwerk maakt zich hard voor Publieke Veranderaars en is aanjager van het eerste uur. Het zet zich continu in om vanuit onderlinge verbondenheid en samenwerking te komen tot een overheid waarin ‘innovatie’ als discipline aan legitimiteit wint.

Onze samenleving verandert fundamenteel:

 • De netwerksamenleving kan niet functioneren zonder een goed functionerende democratie, rechtsstaat en openbaar bestuur.
 • Mensen verenigen zich, nemen zelf initiatieven en streven naar zelfredzaamheid.
 • Mensen vragen om een hoogwaardige overheid: efficiënt, snel, flexibel, eerlijk, accuraat en bij de tijd.
 • We bewegen van hiërarchisch centraal gestuurde, gesloten organisaties naar een overheid die oog heeft voor het vakmanschap van haar professionals en vernieuwing van onderop stimuleert en mogelijk maakt.

Daarom is een andere rol, inrichting en werking van het openbaar bestuur nodig. Daar dragen wij: publieke veranderaars aan bij!

Zo veranderen wij:

 1. Verbeelden. Wij brengen ambtenaren en hun drijfveren en initiatieven in beeld.
 2. Innoveren. Wij streven naar publieke innovatie, sociale innovatie en economische innovatie.
 3. Motiveren. Wij vragen nog veel meer mensen om innovatief te denken én te doen in de publieke sector.
 4. Verbinden. Wij verbinden en bundelen slagkracht om meer impact te bereiken.
 5. Leren. Wij blijven voortdurend vernieuwen en leren daarvan.
 6. Netwerken. Wij netwerken in alle richtingen om innovatiekansen te ontdekken en versterken.
 7. Cocreëren. Wij creëren samen, binnen en buiten de overheid.
 8. Delen. Wij delen kennis, ervaring, kunde en ideeën en zetten ons talent in bij heel de overheid.
 9. Plezier maken. Wij hebben iedere dag plezier.
 10. Uitdagen. Wij dagen onszelf en anderen uit om het werk innovatiever en slimmer aan te pakken.
 11. Doorbreken. Wij doorbreken het denken in kokers, hokjes en afbakeningen. Wij werken in een open structuur van netwerken, informatievoorziening, processen, ketens en horizontale verbindingen.
 12. Ontmoeten. Wij faciliteren ontmoeting binnen en buiten onze organisatie.

Kun jij je vinden in deze missie? Onderteken het dan. Wil je meewerken? Klik dan op “doe mee” en kies een initiatief waaraan je zou willen meewerken.

  <- Naar de website om te ondertekenen