kennissen

 

Ynnovate

De toekomst heeft voor de overheid nogal wat in petto: discussies over de grootte, kosten en kwaliteit van de publieke sector volgen elkaar in rap tempo op. De roep om efficiency wordt steeds luider. Een efficiency die kan worden gerealiseerd door werk te maken van een groter innovatief vermogen binnen de overheid. Ynnovate is een proactief platform dat zich richt op het inzetten van de potentie en ambitie van de huidige young professionals als katalysator voor het oplossen van de uitdagingen waar de publieke sector zich de komende jaren voor gesteld ziet.

Deelnemers van Ynnovate zijn echte ‘verbinders’ die buiten bestaande kaders zich willen inzetten voor innovatieve oplossingen. Ynnovators dragen actief de boodschap uit dat zij geloven in de kracht van innovatie voor een slimmere overheid van de toekomst. Ynnovators maken zich een deel van hun (werk)tijd vrij om mee te doen aan “Ynnovate Challenges” en “Ynnoventies” waarbij innovatieve oplossingen worden bedacht en uitgevoerd aan de hand van relevante en actuele overheidscases. Ynnovate gaat daarbij uitdrukkelijk op zoek naar de kracht van het netwerk en nieuwe manieren van (samen)werken.

Lees hier meer over het Ynnovate Challenge Platform!

Klik hier voor de website van Ynnovate.