kennissen

 

Instituut voor Publieke Waarden

IPW realiseert oplossingen voor een betere en goedkopere publieke zaak. IPW vernieuwt en verandert de publieke zaak vanuit de overtuiging dat een betere en goedkopere publieke zaak alleen tot stand komt als je regelrecht aanstuurt op wat je wilt bereiken: publieke oplossingen voor de verzorgingsstaat van de toekomst. Daarin spelen overheid, markt en samenleving alle drie een belangrijke rol.

Op zoek naar de zwarte zwanen van beleid

Om er achter te komen wat beter kan in de uitvoering van de verzorgingsstaat, kunnen we wat ons betreft het best beginnen bij wat er mis gaat in de praktijk. Op straat, op de werkvloer en achter de voordeur manifesteren zich perverse prikkels en onbedoelde effecten die de uitvoering duurder en in-effectiever maken.

Kennisontwikkeling over de praktijk en het oplossen van concrete problemen in die praktijk, gaan bij ons hand in hand. Daarbij werken we nauw samen met onze opdrachtgevers. Op die manier creëren we – op basis van actieonderzoek – kennis ontwikkeld door en voor de praktijk.

 

Not-for-profit

IPW is een maatschappelijke onderneming. Eventuele winst investeren we in nieuwe oplossingen voor de publieke zaak en in kennisontwikkeling. IPW is onafhankelijk, politiek betrokken en partijneutraal. IPW werkt heel graag samen. Daarom doen we dat ook in het SlimmerNetwerk verband.

Meer informatie: www.publiekewaarden.nl