kennissen

 

Consortiumpartner: Kafkabrigade

Kafkabrigade‘EERSTE HULP BIJ BUREAUCRATISCH ONBEHAGEN’

De Kafkabrigade is opgericht om bureaucratische toestanden te onderzoeken waar geen touw meer aan vast te knopen is. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waarin ze te maken hebben met meerdere logica’s, regels en procedures tegelijkertijd.

Als deze niet goed op elkaar zijn afgestemd, kan dat vervelende gevolgen hebben, als: onduidelijkheid, frustratie, maar ook financieel verlies en verlies van tijd. De Kafkabrigade begint bij degene die is vastgelopen en gaat vervolgens met alle betrokkenen op zoek naar eerste stappen in de richting van structurele oplossing.

De belangrijkste uitgangspunten van de Kafkabrigade zijn:

  • Actieonderzoek: onderzoeks- en interventiemethode;
  • Beginnen bij de burger, maar;
  • Hele keten betrokken;
  • Tussen beleid & uitvoering;
  • Op zoek naar structurele oplossingen;
  • Niet beschuldigend;
  • Veilige omgeving, ‘onder de radar’.

Klik hier voor de website van de Kafkabrigade.