Disclaimer

Disclaimer

De redactie van Slimmernetwerk doet haar uiterste best om de informatie, hyperlinks en downloads zo volledig en actueel mogelijk te houden. Mocht je onverhoopt stuiten op een niet werkende link of onjuiste informatie, dan vragen we je dit door te geven aan de webmaster via info@slimmernetwerk.nl.

We moedigen iedereen aan om onze teksten te gebruiken en te verspreiden. Vandaar dat we hebben gekozen voor de Creative Commons licentie “Naamsvermelding-GelijkDelen Nederland”.

Deze licentie houdt in dat de inhoud van deze website, tenzij anders vermeld, gebruikt mag worden onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding. De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden.
  • Gelijk delen. Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie worden verspreid.

 

Copyright

De volgende afbeeldingen zijn met toestemming van de maker gebruikt door Slimmernetwerk. Hierbij zijn de kleuren voor de Slimmernetwerk-website aangepast.

write: Hunotika CC-BY 3.0
glasses: Hunotika CC-BY 3.0
clipboard: Matthew Hall CC-BY 3.0
wrench: John Caserta CC-BY 3.0
newspaper: Desbenoit CC-BY 3.0
mirror: Ed Harrison CC-BY 3.0
plant: Joe Harrison CC-BY 3.0
periscope: Anton Gajdosik PD 
microphone: Travis Yunis PD 
lightbulb: Roy Verhaag CC-BY 3.0