kennissen

 

Goed Opgelost!

‘Goed Opgelost!’ is de naam van een groeiende verzameling goede voorbeelden voor professionals in de publieke sector die zichzelf afvragen: ‘Hoe kan ik mijn werk beter doen?’

In de publieke sector wordt hard gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten en regeldruk. We willen hieraan bijdragen door te laten zien hoe het ook anders kan. ‘Goed Opgelost!’ is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter ondersteuning van de gezamenlijke inspanning van overheidsorganisaties om te komen tot vermindering van regeldruk voor burgers en professionals.

Heb je zelf een goed voorbeeld? Of wil je meer weten? Mail met projectleider Aty de Groot: aty.groot@minbzk.nl

Bezoek de website hier