kennissen

 

Strategisch partner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 Verder kijken dan vandaag!

“Een sterke economie heeft baat bij een hoge kwaliteit van dienstverlening door de overheid. Dat kan alleen als we vakmanschap meer ruimte en waardering geven (…) Vertrouwen, ruimte en voldoende tijd zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden (…).” (Regeerakkoord kabinet Rutte II).

Onderzoek bevestigt dat ruimte voor de professional meer gemotiveerde en beter presterende overheidsorganisaties oplevert. Bovendien leven we meer en meer in een  netwerksamenleving. Dit vraagt een andere opstelling van de overheid. Niet bovenaan, maar als participant in allerlei netwerken van organisaties en individuen.  Dat vraagt veel van de professionals die namens de overheid daarin acteren. Zelfstandig belangen kunnen wegen en concrete  situaties kunnen beoordelen. Vakmanschap, morele verantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid zijn hierbij belangrijke attributen. Vertrouwen vooraf en verantwoording achteraf de bijbehorende sturingsprincipes.

Vanuit BWOB ondersteunen we de zoektocht naar andere, betere manieren van werken door ermee te experimenteren en kennis en ervaring erover onderling te delen (SlimmerNetwerk), vernieuwers te identificeren en te verbinden (Wij, Publieke Veranderaars), en te laten zien waar en wanneer het interne kompas van de professional een beter sturingsmechanisme kan zijn dan traditionelere bureaucratische structuren. Alleen samen komen we tot een beter werkende overheid.

Het team:

Roelant van Zevenbergen, Adri Stet, Rinze Bulstra en Ivo Specker.

Bekijk hier de brochure van Beter Werken in het Openbaar Bestuur of klik op de afbeelding om  de Pleio-pagina te bezoeken.