kennissen

 

Beroepseer

beroepseerEr ligt een prachtige uitdaging voor de toekomst: hoe herstellen we beroepseer? Hoe overbruggen we de kloof tussen koopmansgeest (sturen op maximaal rendement) en meesterschap (vakmanschap en bezieling op de werkvloer)? Hoe wordt je weer echt trots op je werk? Het is de hoogste tijd voor een renaissance van beroepseer en beroepstrots.  Wanneer professionals de kans krijgen hun persoon te verbinden met hun vak, kunnen ze ‘naar eer en geweten’ werken. Wanneer zij zelf de moed hebben die kans te grijpen, zelfs op te eisen, én daarvoor ruimte en erkenning krijgen, dan wordt een organisatie in alle opzichten succesvoller. Daar vaart Nederland wel bij.

De stichting Beroepseer wil hier concreet aan bijdragen door zich te profileren als een onafhankelijke, ongebonden netwerkbeweging, die bestaat uit Denkers, Bedenkers en Bemiddelaars.

Onze activiteiten bestaan uit:

  • begeleiding en coaching
  • bemiddeling
  • communicatie
  • empowerment
  • informatie en kennis
  • netwerken
  • organiseren van kleine en grote bijeenkomsten met een interactief karakter
  • organisatie-advies
  • publiceren en wetenschappelijke journalistiek
  • wetenschappelijk advies

Klik hier voor de website van Beroepseer.