kennissen

 

Slimmernetwerk Supportcomité

Extra hulp en advies bij praktische obstakels

Ieder netwerk heeft zijn eigen supportclub nodig; zo ook het Slimmernetwerk. Het supportcomité is in het leven geroepen om bestaande bestuurlijke barrières te adresseren.

Het supportcomité bestaat uit de volgende personen:

  • Roel in ’t Veld (o.a. Universiteit van Tilburg: hoogleraar Governance and Sustainability),
  • Arre Zuurmond (o.a. Kafkabrigade: academisch directeur),
  • Lucas Lombaers (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: directeur Arbeidszaken Publieke Sector),
  • Hidde de Blouw (Politieacademie: programmamanager Lerende Politie),
  • Maeyken Ruimers (RDW: manager Human Resources),
  • Erik Gerritsen (Bureau Jeugdzorg, Agglomoratie Amsterdam: Bestuursvoorzitter),
  • Henk Volberda (Erasmus Universiteit Rotterdam: directeur Knowledge Transfer Rotterdam Management School; INSCOPE: Research for Innovation: voorzitter en academisch directeur; European Academy of Management: vice-president Research)
  • Ton de Korte (Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie: direceur; Giralis: lid raad van toezicht; Vrije Universiteit Amsterdam: associate professor)
  • Kristel Lammers (Hoofd Programmabureau Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Met dit supportcomité heeft het netwerk een groep supporters die bereid zijn om op bestuurlijk, strategisch en wetenschappelijk niveau navolging te geven aan de kennis die het netwerk oplevert. Het supportcomité komt twee keer per jaar bijeen en reikt jaarlijks de Slimmernetwerk Award uit, een prijs voor het meest kansrijke innovatieproject in de publieke sector.

Wil je meer weten over de leden van het supportcomité of wat ze kunnen betekenen op de cafés, de Doetanks of bij de andere activiteiten van het Slimmernetwerk? Wij geven graag meer uitleg.

info@slimmernetwerk.nl