beleid

< terug naar Inspiratiewijzer

 
Slimmernetwerk

Folder Beter Werken in het Openbaar Bestuur

De komende jaren zullen we als overheid op een andere manier met ons arbeidsmarkt- en personeelsbeleid omgaan. We moeten wel. Meerdere ontwikkelingen zetten druk op onze overheidsorganisatie. BWOB inspireert, faciliteert en ondersteunt!

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Vernieuwde ESF-regeling

08/09/2011 – Per 1 oktober wijzigt de ESF-regeling waarmee organisaties in de publieke sector subsidie kunnen aanvragen voor sociale innovatie. In de nieuwe regeling worden de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Hiermee wil de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meer organisaties bereiken en de regeling voor met name het MKB aantrekkelijker maken.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

‘De grote uittocht’

27/07/2011 – Vorig jaar is er in het rapport ‘De grote uittocht’ een toekomstverkenning van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid gedaan door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) en het ministerie van BZK.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

‘Van eOverheid naar iOverheid’

12/04/2011 – De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) heeft onderzoek gedaan naar de dagelijkse digitale praktijk van de overheid en doet aanbevelingen om de noodzakelijke transitie van ‘eOverheid’ naar ‘iOverheid’ in goede banen te leiden.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

‘Klaar voor de toekomst’

28/03/2011 – Het werkprogramma van het A+O fonds Gemeenten ‘Klaar voor de toekomst’ beschrijft welke activiteiten de komende jaren op de agenda staan.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

‘Slimmer werken’: masterplan van BMC, CNV Publieke zaak en CNV Jongeren

17/09/2010 – De afgelopen jaren hebben BMC, CNV Publieke Zaak en CNV jongeren het sociaal innovatie project Slimmer Werken vorm gegeven. Deze rapportage beschrijft de activiteiten en resultaten van het Masterplan ‘Nog slimmer werken’ uitgevoerd in de periode 2008-2010.

Lees meer
 
Slimmernetwerk

Manifest voor ‘een krachtige publieke sector’

13/09/2010 – In juli 2010 hebben hoofdrolspelers uit de kring van sociale partners in de publieke sector, wetenschappers en andere betrokkenen een signaal afgegeven aan de toenmalige kabinetsinformateurs Jacques Wallage en Uri Rosenthal.

Lees meer