nieuws

 

Slimmernetwerk Magazine nadert digitale release

De afgelopen vier jaar hebben het minsterie van BZK, Kennisland, Kafkabrigade en TNO hard gewerkt aan Slimmernetwerk. Dit netwerk, van inmiddels ruim 4300 mensen op LinkedIn, was de thuisbasis voor een serie experimenten met ‘innovatie van onderop’ en interbestuurlijke samenwerking binnen de publieke sector. Inmiddels is op 29 januari een eerste fysieke versie verschenen van het Slimmernetwerk-magazine tijdens het congres ‘Werk aan de Winkel‘: een magazine waarin we in het oog springende persoonlijke verhalen, analyses en lessen hebben gebundeld. De komende weken hebben deelnemers aan het netwerk nog gelegenheid om hun persoonlijke verhaal te schrijven. Daarna gaan we het magazine nog een keer opnieuw opmaken en dan online delen en verspreiden. Interesse in het magazine? Stuur ons dan een e-mail.

Een voorproefje:

Feitjes en weetjes